Noty finansowe

Poniżej udostępniamy tabele ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz kompletny wykaz not do sprawozdania.

Raport roczny
2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 

NOTY DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wyniki wyszukiwania: