Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe, podlegające przeglądowi przez Komitet Audytu oraz przyjęciu przez Radę Nadzorczą Banku 11 lutego 2020 roku, zostało zaakceptowane do publikacji przez Zarząd 11 lutego 2020 roku.

Wyniki wyszukiwania: