68. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe

Raport roczny
2019

Po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe, nie wystąpiły zdarzenia mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

Podpisy wszystkich członków zarządu
11.02.2020 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu
11.02.2020 Rafał Antczak Wiceprezes Zarządu
11.02.2020 Rafał Kozłowski Wiceprezes Zarządu
11.02.2020 Maks Kraczkowski Wiceprezes Zarządu
11.02.2020 Mieczysław Król Wiceprezes Zarządu
11.02.2020 Adam Marciniak Wiceprezes Zarządu
11.02.2020 Piotr Mazur Wiceprezes Zarządu
11.02.2020 Jakub Papierski Wiceprezes Zarządu
11.02.2020 Jan Emeryk Rościszewski Wiceprezes Zarządu

 

 

Wyniki wyszukiwania: