List prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

mam przyjemność przedstawić kolejne roczne sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

Naszą tradycją jest raportowanie dobrych wyników i tej tradycji dochowaliśmy także publikując sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Był to wyjątkowo intensywny, a zarazem owocny okres rozwoju banku. Efektem tego jest znaczny wzrost skali działania organizacji, świetne wyniki finansowe oraz poprawa wskaźników efektywności.

Raport roczny
2019
Z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizowaliśmy cele finansowe naszej strategii i dokonaliśmy jej aktualizacji. Strategia zyskała nowe, ambitne cele finansowe i przewiduje kontynuację cyfrowej transformacji. PKO Bank Polski w doskonałej kondycji wkracza w kolejne stulecie działalności i podejmuje nowe śmiałe wyzwania, po to by w kolejnych dekadach, zmieniając się w bank przyszłości, nadal wspierać rozwój Polski i Polaków.

W 2019 roku w pełni wykorzystaliśmy koniunkturę gospodarczą w Polsce: przekraczające 4 proc. tempo wzrostu PKB, rosnące dochody ludności i dobrą sytuację na rynku pracy. Udoskonalając procesy wewnętrzne i rozszerzając ofertę oraz koncentrując się na potrzebach swoich klientów, nasza grupa kapitałowa zwiększyła sumę bilansową do 348 mld zł i wypracowała 4,03 mld zł skonsolidowanego zysku netto, o 7,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dzięki konsekwentnej dyscyplinie kosztowej wskaźnik C/l został obniżony do poziomu 41,9 proc. Jednocześnie wzrosła jakość portfela kredytowego, a koszty ryzyka spadły do poziomu 0,47 proc. Efektywność mierzona zwrotem na kapitale utrzymała się na wysokim poziomie wynoszącym 10 proc., a wskaźniki kapitałowe i pozostałe kryteria określone przez nadzór finansowy ukształtowały się na poziomie umożliwiającym wypłatę do 50 proc. dywidendy z zysku za ubiegły rok. Doskonała kondycja finansowa spółki pozwoliła na wypłatę w 2019 roku 1,66 mld zł z zysku za 2018 rok. Część zysku z 2018 roku w kwocie 1,67 mld zł pozostała niepodzielona, dzięki czemu potencjalnie będzie mogła zostać wypłacona w 2020 roku.

Drugie stulecie swojej działalności PKO Bank Polski rozpoczął jako bezdyskusyjny lider sektora, a zarazem najcenniejsza spółka na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. PKO Bank Polski w 2019 roku był także liderem GPW pod względem wygenerowanych na jego akcjach obrotów i jest też jedyną polską spółką w grupie dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell. Podejmowane przez bank działania, znajdują odzwierciedlenie nie tylko w pozycji rynkowej, ale są także doceniane przez międzynarodowych ekspertów. W 2019 roku, po raz piąty, PKO Bank Polski został uhonorowany tytułem „Bank of the Year in Poland” przyznawanym przez brytyjski miesięcznik „The Banker” należący do grupy Financial Times. Jest to niewątpliwie wyraz uznania dla pozycji banku na rynku, jego dotychczasowych sukcesów oraz strategicznego potencjału do dalszego rozwoju.

W swoich działaniach bank kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju i przywiązuje coraz większą wagę do sposobu wykorzystania zasobów naturalnych. W odpowiedzi na zmiany klimatyczne rozpoczęliśmy prace analityczne nad oceną wpływu, jaki bank wywiera na środowisko i wprowadziliśmy czynniki klimatyczne jako jedno z kryteriów branych pod uwagę w politykach sektorowych, w tym wobec branż wysokoemisyjnych. Dokonaliśmy też szacunku wielkości emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności operacyjnej banku, rozpoczęliśmy mapowanie portfela produktowego oraz uruchomiliśmy projekt ESG, w ramach którego koordynowane będą prace nad wyzwaniami społecznymi, środowiskowymi i ładu korporacyjnego. Dotychczasowe działania znalazły odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG nadawanych bankowi.

Rozwój Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego w kolejnych latach będzie zdeterminowany tym, w jakiej mierze będziemy potrafili wykorzystać potencjał tkwiący w cyfrowej transformacji. Ten globalny trend jest naszą największą inspiracją, a jego umiejętna adaptacja przynosi wymierne korzyści, na miarę sukcesu jaki odniosło IKO – nasza flagowa aplikacja mobilna. W 2019 roku została po raz drugi z rzędu uznana za najlepszą na świecie w opartym na opiniach klientów rankingu brytyjskiego miesięcznika Retail Banker International. IKO zebrało najwięcej pozytywnych ocen spośród 100 banków na świecie ujętych w tym zestawieniu. Rozwijając naszą bankowość mobilną, kierujemy się tym, żeby była ona maksymalnie prosta i intuicyjna w obsłudze, a to klienci cenią dziś najwyżej. Obecnie IKO to już ponad 4,2 mln aktywnych aplikacji i lawinowo rosnąca liczba transakcji dokonywanych z poziomu smartfona, co czyni z banku lidera bankowości mobilnej w Polsce.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań jest dziś kluczem do sukcesu w każdej niemal dziedzinie życia. Dlatego nie ustajemy w wysiłkach, aby postęp w tej dziedzinie przyczynił się do budowanie jeszcze trwalszych relacji z klientami, a w konsekwencji tworzenia wartości dodanej dla akcjonariuszy i całej polskiej gospodarki. W takie działania doskonale wpisuje się depapieryzacja procesów bankowych. W 2019 roku stanowiska doradców w wybranch oddziałach w Polsce wyposażyliśmy w ekrany dotykowe, umożliwiające złożenie podpisu dla najpopularniejszych usług transakcyjnych. Zdecydowaliśmy się też uczestniczyć we wspólnej inwestycji trzech banków w spółkę Autenti, która stworzyła platformę do cyfrowego podpisywania i elektronicznego obiegu dokumentów. Oferowane przez spółkę rozwiązanie będzie wykorzystywane w codziennej działalności banku, gdzie w synergii z pozostałymi narzędziami jakimi dysponujemy, pozwoli nam jeszcze bardziej usprawnić elektroniczny obieg dokumentów.

Silna pozycja, jaką PKO Bank Polski wypracował w ciągu 100-lat działalności oraz potencjał technologiczny, jaki wciąż tkwi w spółce, sprawiają, że mamy naturalny mandat do podejmowania wyzwań wykraczających poza świat finansów. Takim przedsięwzięciem było powołanie Operatora Chmury Krajowej, spółki technologicznej, która oferuje polskim przedsiębiorstwom oraz administracji publicznej usługi związane z przechowywaniem i zdalnym przetwarzaniem danych, cyfrową transformacją oraz cyberbezpieczeństwem. W 2019 roku Operator Chmury Krajowej rozpoczął działalność operacyjną i w ciągu kilku miesięcy nawiązał pierwsze strategiczne partnerstwo – z Google. To przedsięwzięcie umożliwi istotne przyspieszenie cyfryzacji rodzimej gospodarki, gwarantując jednocześnie, że dane będą przetwarzane i przechowywane w Polsce.

PKO Bank Polski z dumą rozpoczął kolejne stulecie swojej działalności, a poczucie odpowiedzialności za dalszy rozwój instytucji, jaka przyświeca nam każdego dnia, motywuje nas do podejmowania kolejnych odważnych decyzji. Pozostajemy wierni swojej misji i stale podsycamy nasz apetyt na kolejne sukcesy, których beneficjentami będą zarówno nasi akcjonariusze, klienci, pracownicy, jak i cała polska gospodarka.

Zbigniew Jagiełło
Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego

Wyniki wyszukiwania: