Charakterystyka działalności

Grupa PKO Banku Polskiego należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jednej z największych grup finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Wyróżnia się wysokimi wynikami finansowymi, które zapewniają jej stabilny i bezpieczny rozwój.

Raport roczny
2019

PKO Bank Polski jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku, największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i oszczędności, liczby klientów oraz wielkości sieci dystrybucji. Jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

Z usług banku korzystało i korzysta wiele pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie naszych klientów są dla nas ważnym elementem identyfikacji, dlatego konsekwentnie podejmujemy działania w celu ugruntowania wizerunku Grupy jako:

  • bezpiecznej, silnej i konkurencyjnej,
  • nowoczesnej i innowacyjnej, przyjaznej dla klientów i sprawnie zarządzanej,
  • społecznie odpowiedzialnej oraz dbającej o rozwój świadomości kulturowej Polaków.

Skutecznie rozwijamy działalność nie tylko w naszym tradycyjnym obszarze bankowości detalicznej. Jesteśmy również liderem w obsłudze klientów korporacyjnych, firm i przedsiębiorstw oraz rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu.

10,9 mln
Klientów

Mamy jedne z największych udziałów w polskim rynku bankowym oszczędności (18,4%) i kredytów (17,9%) oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (20,1%). Jesteśmy liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących i kart płatniczych.

Wysokie standardy w zakresie obsługi klientów oraz skuteczne procedury oceny ryzyka kredytowego umożliwiły nam zwiększenie portfela finansowania udzielonego klientom do ponad 245 mld zł. Depozyty naszych klientów wyniosły ponad 256 mld zł na koniec 2019 roku.

W 2019 roku kontynuowaliśmy działania w zakresie zwiększenia efektywności sieci dystrybucji, obejmującej 1 115 oddziałów oraz 538 agencji. Klienci banku mogą korzystać z nowoczesnych usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką iPKO i w ramach konta Inteligo oraz bankowości mobilnej – IKO. Do dyspozycji klientów pozostaje również rozwinięta sieć bankomatów i wpłatomatów.

1 115
Oddziałów
538
Agencji
3,1 tys.
Bankomatów
27,7 tys.
Pracowników Grupy

Należymy do największych pracodawców w Polsce. W Grupie zatrudnionych jest niemal 28 tysięcy pracowników. Kompleksowa oferta szkoleniowo-edukacyjna służy budowaniu profesjonalnego zespołu, który osiąga wysokie efekty pracy.

Realizujemy działania charytatywne i sponsorskie, które mają na celu kształtowanie wizerunku banku jako godnej zaufania instytucji finansowej, zaangażowanej społecznie, nowoczesnej i otwartej na potrzeby klientów.

Kim jesteśmy - nasza misja

Od 100 lat codziennie dostarczamy naszym klientom rozwiązania finansowe, dlatego rozumiemy potrzeby Polaków i polskich firm.

Konsekwentnie zmieniamy się, inwestujemy w rozwój i odpowiedzialnie wdrażamy nowoczesne technologie, aby umożliwić naszym klientom wygodne zarządzanie finansami w każdym miejscu i czasie. Jesteśmy dumni z naszej historii i polskich korzeni.

Chcemy nadal mieć pozytywny wpływ na Polskę – ludzi, firmy, kulturę i środowisko.

Jako jeden z największych banków w Europie Środkowej i Wschodniej odpowiedzialnie dbamy o interesy akcjonariuszy, klientów, pracowników i społeczności lokalnych.

Grupa PKO Banku Polskiego w latach 2015-2019

Wyniki wyszukiwania: