Rys historyczny

Już od 100 lat oferujemy usługi klientom detalicznym i instytucjonalnym. Umiejętność łączenia tradycji z nowoczesnością oraz przejrzysta oferta produktowa, uwzględniająca zmieniające się w czasie preferencje klientów, sprawiają, że z usług banku korzystają kolejne pokolenia Polaków.

Raport roczny
2019
 • PKO Bank Polski świętował 100-lecie istnienia.
 • Bank z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe określone na 2020 rok i zaktualizował strategię na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości. Wspieramy Rozwój Polski i Polaków”.
 • PKO Leasing przeprowadził transakcję nabycia spółki Prime Car Management wraz z jej spółkami zależnymi (Grupa Masterlease) i umocnił swoją pozycję na polskim rynku leasingowym oraz rozszerzył ofertę świadczonych usług w zakresie zarządzania flotą pojazdów i wynajmu samochodów.
 • Operator Chmury Krajowej ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa z Google, a do spółki dołączył drugi udziałowiec – Polski Fundusz Rozwoju.
 • PKO Bank Polski był kolejny raz najcenniejszą polską spółką notowaną na GPW. Wartość akcji banku na koniec roku osiągnęła ponad 43 mld zł.
 • Aplikacja IKO po raz drugi zajęła 1. miejsce w rankingu aplikacji mobilnych 100 największych banków na świecie z łączną liczbą 4,2 mln aktywnych aplikacji.
 • Została zatwierdzona strategia na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, której założenia mają na celu dalsze umocnienie pozycji Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku, zwiększenie innowacyjności i dopasowanie do potrzeb klienta.
 • PKO Leasing SA, który wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Banku, zakończył z sukcesem transakcję zakupu Raiffeisen-Leasing Polska SA i stał się dzięki temu głównym leasingodawcą w kraju.
 • Grupa Kapitałowa Banku przejęła KBC TFI SA i dzięki połączeniu z PKO TFI SA dodatkowo przyspieszyła jego dotychczasowy, dynamiczny rozwój, co umocniło pozycję lidera w segmencie funduszy detalicznych.
 • Grupa powiększyła się o spółki oferujące nowe rozwiązania technologiczne: ZenCard sp. z o.o. (usługi i produkty z zakresu IT do wspomagania handlu i usług) oraz Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o. (usługi chmury obliczeniowej).
 • PKO Bank Polski utworzył fundusz inwestycyjny zarządzany przez PKO TFI pod nazwą PKO VC, który realizuje politykę właściwą dla funduszy venture capital i inwestuje w technologiczne innowacje finansowe.
 • Kontynuowaliśmy rozwój zagraniczny i utworzyliśmy drugi oddział za granicą – oddział korporacyjny w Pradze.
 • Jako jedyni spośród 37 polskich firm weszliśmy do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych FTSE Russell.
 • Strategia na lata 2013-2015 „PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy” umocniła pozycję Grupy Kapitałowej Banku jako lidera w kluczowych segmentach rynku.
 • W 2013 roku wyznaczyliśmy nowy standard płatności mobilnych (IKO) – innowacyjne rozwiązanie na rynku płatności mobilnych, przekształcone w 2015 roku w system płatności BLIK, który stał się standardem na polskim rynku.
 • Podpisaliśmy umowę dotyczącą 20-letniego aliansu strategicznego na rynku płatności elektronicznych z EVO Payments International Acquisition GmbH i jednocześnie sprzedaliśmy znaczącą część udziałów w spółce CEUP eService sp. z o.o.
 • Utworzyliśmy PKO Bank Hipoteczny, którego działalność obejmuje emisję długoterminowych listów zastawnych oraz udzielanie długoterminowych kredytów hipotecznych dla klientów detalicznych.
 • Nabyliśmy akcje spółek z Grupy Nordea, w tym akcje Nordea Bank Polska SA, a także portfel wierzytelności wobec klientów korporacyjnych. W październiku 2014 roku nastąpiło połączenie banków.
 • Utworzyliśmy spółkę PKO Towarzystwo Ubezpieczeń SA, która świadczy usługi ubezpieczeń majątkowych dla klientów indywidualnych banku.
 • Ekspansja na rynki zagraniczne poprzez utworzenie pierwszego oddziału banku za granicą we Frankfurcie.
 • Bank przejął spółkę Inteligo Financial Services SA, która świadczy usługi utrzymania i rozwoju systemów teleinformatycznych do obsługi systemów bankowych, w tym także elektronicznego dostępu do rachunków bankowych (konto Inteligo).
 • Bank nabył 66,65% akcji KREDOBANK SA, zarejestrowanego i działającego na Ukrainie. Aktualnie bank posiada 100% udziału w kapitale zakładowym spółki.
 • W 2004 roku miał miejsce debiut giełdowy PKO Banku Polskiego – na koniec pierwszego dnia notowań akcje osiągnęły cenę 24,50 zł wobec ceny emisyjnej ustalonej na kwotę 20,50 zł.
 • Spółka PKO BP Faktoring SA (obecnie PKO Faktoring SA) rozpoczęła działalność.
 • Uruchomiliśmy pierwszy informacyjny portal internetowy banku oraz pierwszy oddział internetowy e-PKO.
 • Spółka PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (PKO TFI SA) rozpoczęła działalność.
 • Utworzyliśmy spółkę PKO BP BANKOWY PTE SA.
 • Utworzyliśmy spółkę Bankowy Fundusz Leasingowy SA (obecnie PKO Leasing SA), która świadczy usługi leasingu operacyjnego i finansowego aktywów trwałych i nieruchomości.
 • PKO BP jako jeden z założycieli utworzył spółkę Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService SA (obecnie CEUP eService sp. z o.o.).
 • W 2000 roku bank został przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (PKO Bank Polski SA).
 • Pocztowa Kasa Oszczędności została przekształcona w Powszechną Kasę Oszczędności.
 • Ustawa o prawie bankowym wprowadziła uprzywilejowanie wkładów oszczędnościowych przechowywanych w Powszechnej Kasie Oszczędności, zostały one objęte gwarancją państwa.
 • Powszechna Kasa Oszczędności wprowadziła nowoczesny produkt: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR).
 • W latach 1975-1987 Powszechna Kasa Oszczędności była włączona w struktury Narodowego Banku Polskiego (NBP) z zachowaniem tożsamości Banku.
 • Lata wojny były okresem ogromnych strat i przestoju w działalności Pocztowej Kasy Oszczędności.
 • Dekretem podpisanym 7 lutego 1919 roku przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, premiera Ignacego Paderewskiego oraz założyciela i jednocześnie pierwszego prezesa Huberta Lindego została powołana Pocztowa Kasa Oszczędności.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności zyskała osobowość prawną jako instytucja państwowa, która działa pod kontrolą i z gwarancją państwa.
 • W Poznaniu powstał pierwszy terenowy oddział Pocztowej Kasy Oszczędności.
 • Z inicjatywy Pocztowej Kasy Oszczędności, Ministerstwo Skarbu podjęło decyzję o założeniu Banku Polska Kasa Opieki (dzisiaj Pekao SA) w formie spółki akcyjnej, aby ułatwić Polonii przekaz dewiz do kraju.
 • Pocztowa Kasa Oszczędności mocno przyczyniła się do rozwoju obrotu bezgotówkowego – co drugi większy zakład przemysłowy i każde duże przedsiębiorstwo miało konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności, a obrót czekowy w Polsce był półtora razy większy niż gotówkowy.

Wyniki wyszukiwania: