Najważniejsze wydarzenia

Rok 2019 był dla Grupy Kapitałowej Banku czwartym rokiem realizacji strategii „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, która jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie rynkowe i potrzebę dostosowania się do nowych wyzwań, które stoją przed sektorem bankowym i polską gospodarką.

Raport roczny
2019

Działania prowadzone przez Grupę w 2019 roku pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych oraz umocnienie wiodącej pozycji wśród największych instytucji finansowych w Polsce.

W 2019 roku PKO Bank Polski świętował 100-lecie powstania. Historia banku rozpoczęła się 7 lutego 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, Premier Ignacy Paderewski oraz Minister Poczt i Telegrafów Hubert Linde podpisali dekret, na mocy którego powstała Pocztowa Kasa Oszczędnościowa. Od tego czasu bank wyznacza trendy na rynku instytucji finansowych w Polsce: wprowadza atrakcyjne produkty i usługi, inwestuje w przełomowe technologie i wprowadza innowacyjne rozwiązania. Kierunek transformacji modelu biznesowego banku pozostaje ściśle powiązany z dynamicznie postępującą cyfryzacją życia społecznego oraz strategią rozwoju gospodarczego Polski.

Nowa strategia PKO Banku Polskiego

W 2019 roku zaktualizowaliśmy strategię „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. W kolejnych latach będziemy wykorzystywać nowoczesne technologie oraz pogłębiać relacje z klientami poprzez dalszy rozwój kanałów zdalnych, precyzyjną personalizację oferty i zaawansowaną analizę danych, aby stać się PKO Bankiem Przyszłości.

Po aktualizacji, horyzont strategii został wydłużony do 2022 roku, a strategia zyskała nowe, ambitne cele finansowe. W perspektywie 2022 roku Grupa Kapitałowa Banku zamierza osiągnąć rentowność kapitału własnego na poziomie 12%, obniżyć wskaźnik C/I do 41%, utrzymać koszty ryzyka w przedziale 0,60-0,75% oraz osiągnąć roczny zysk netto powyżej 5 mld zł. Celem jest także efektywne zarządzanie adekwatnością kapitałową, tak aby współczynniki kapitałowe umożliwiały wypłatę dywidendy. Strategia uwzględnia również czynniki niefinansowe, obejmujące środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny. PKO Bank Polski będzie się koncentrować na czterech atrybutach i jako Bank Przyszłości ma być:

Dostępny, mobilny i osobisty
Otwarty i innowacyjny
Cyfrowy i sprawny
Kształtujący kompetencje przyszłości

Najlepsza bankowość mobilna na świecie

Dostarczamy klientom najbardziej rozwiniętą bankowość mobilną na świecie – aplikację IKO, która na koniec 2019 roku miała 4,2 mln aktywnych aplikacji.

W lutym 2019 roku IKO po raz drugi zajęło 1. miejsce w rankingu aplikacji mobilnych 100 największych banków na świecie, opublikowanym w Retail Banker International. Ranking opiera się na ocenach klientów w dwóch największych sklepach z aplikacjami na iOS oraz Android. IKO z łączną oceną 4,8/5 przy ponad 300 tys. ocen wyprzedziło aplikacje mobilne banków z całego świata.

IKO jest najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku. Klienci banku co pół sekundy płacą mobilnie w internecie, a do IKO logują się już o 60 proc. częściej niż do serwisu bankowości internetowej iPKO. Do tej pory nasi klienci zrealizowali 350 mln transakcji w IKO.

Grupa rozszerza swoją działalność

 • PKO Leasing nabył w wyniku wezwania 11,2 mln akcji spółki Prime Car Management (PCM), co stanowi 94,4% jej kapitału zakładowego. Pozostałą część akcji spółka wykupiła w drodze przymusowego wykupu i od końca czerwca 2019 roku osiągnęła 100% udział w kapitale PCM. Efektem synergii z tytułu przejęcia PCM wraz z jej spółkami zależnymi jest umocnienie przez Grupę PKO Leasing pozycji lidera w sektorze usług leasingu oraz rozbudowanie usług zarządzania flotą pojazdów i wynajmu samochodów.
 • W 2019 roku Operator Chmury Krajowej ogłosił zawarcie strategicznego partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym – Google. Celem współpracy jest wsparcie polskich firm we wdrażaniu i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii chmury obliczeniowej w biznesie. Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty spółki, a Google otworzy w Warszawie region Google Cloud – czyli hub infrastruktury i oprogramowania dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowej. Bank posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki, a drugim udziałowcem jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR).
 • PKO BP Finat i PFR podpisały umowę o stworzeniu Systemu Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych, którego funkcjonowanie rozpoczęło się 1 lipca 2019 roku. System został zintegrowany ze wszystkimi podmiotami, które obsługują Pracownicze Plany Kapitałowe, tak aby na bieżąco agregować informacje z całego rynku.

PKO Bank Polski partnerem głównym Ekstraklasy

Od 1 lipca 2019 roku przez dwa sezony najwyższa piłkarska klasa rozgrywkowa w Polsce nosi nazwę PKO Bank Polski Ekstraklasa. Jako sponsor tytularny marka banku jest obecna na wszystkich 296 meczach podczas 37 kolejek. W ramach podpisanej umowy PKO Bank Polski pozostaje Oficjalnym Bankiem Ekstraklasy oraz kontynuuje rozpoczęte w minionym sezonie projekty, takie jak Oficjalna Karta Ekstraklasy, Kanapa Kibica czy wybór młodzieżowca miesiąca. Bank w 2019 roku uruchomił również Program Partnerski przeznaczony dla ekstraklasowych klubów. Nowa inicjatywa umożliwia klubom pozyskanie dodatkowych środków finansowych dzięki promocji produktów banku wśród kibiców.

Grupa Kapitałowa Banku wprowadza „zielone produkty” i poprawia rating ESG

W 2019 roku Grupa wprowadziła do oferty kolejne produkty wspierające zrównoważony rozwój w obszarze środowiska i podjęła następujące inicjatywy pro-środowiskowe:

 • PKO Leasing wprowadził do oferty dla przedsiębiorców leasing lub pożyczkę na finansowanie urządzeń fotowoltaicznych do 250 tys. zł,
 • bank wprowadził do oferty Ekopożyczkę na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych do 50 tys. zł,
 • PKO Bank Polski wspólnie z PKO Bankiem Hipotecznym wprowadził do oferty opcję „zielonej hipoteki”, dzięki której, na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej dla nieruchomości, klienci mogą otrzymać niższą marżę kredytu hipotecznego,
 • oba banki przystąpiły również jako pierwsze banki z Polski do pilotażowego europejskiego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM), którego celem jest stworzenie wystandaryzowanych rozwiązań dla kredytów hipotecznych na finansowanie mieszkań i domów, uwzględniających energooszczędne rozwiązania,
 • bank wprowadził dla klientów korporacyjnych nowe produkty skarbowe: transakcje na uprawnienia do emisji CO2 – Swap Towarowy i Forward Towarowy,
 • wspólnie z konsorcjum zagranicznych banków, bank zorganizował i uplasował na eurorynku emisję polskich „zielonych” obligacji rządowych o wartości 2 mld EUR,
 • PKO Bank Hipoteczny wyemitował pierwsze w Polsce zielone listy zastawne, a w sumie w 2019 roku przeprowadził dwie emisje zielonych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln zł,
 • Grupa uczestniczyła w konsorcjum pięciu banków, które udzieliło finansowania Grupie Energa SA w formule odnawialnego kredytu odpowiedzialnego społecznie (ESG-linked loan) w wysokości 2 mld zł,
 • bank wprowadził gwarancje BIZNESMAX z BGK i ma możliwość zabezpieczania kredytów przeznaczonych na inwestycje proekologiczne,
 • PKO TFI uruchomił nowy fundusz inwestycyjny „PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny” – aktywa funduszu są inwestowane w podmioty, które działają proekologicznie i których działania generują pozytywny wpływ na społeczeństwo, a pierwsza wycena miała miejsce 23 października 2019 roku.

Nasze działania znalazły odzwierciedlenie w poprawie ratingów ESG:

 • PKO Bank Polski poprawił rating ESG nadany przez FTSE Russell (wzrost od 1,6 do 3,3 w skali od 1 do 5, gdzie 5 to najwyższa ocena),
 • podwyższył rating nadawany przez MSCI z poziomu BB do BBB,
 • w ratingu Sustainalytics obniżył ocenę ryzyka ESG z poziomu 32,9 do 24,0 (w skali od 0 do 100), co oznacza jego spadek z poziomu wysokiego na średnie.

Rating ESG Sustainalytics jest wykorzystywany jako jeden z elementów korekty udziału banku w uruchomionym od 3 września 2019 roku indeksie WIG-ESG. Udział banku w indeksie jest na najwyższym możliwym poziomie i wynosi 10%.

Rozwijamy cyfrowe usługi

Oferujemy nowoczesne i kompleksowe rozwiązania, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów poprzez wprowadzanie oraz rozwój innowacyjnych usług w cyfrowych środkach komunikacji, którymi są serwisy internetowe iPKO i iPKO biznes oraz aplikacja mobilna IKO. Grupa Kapitałowa Banku zapewnia klientom profesjonalne narzędzia, które ułatwiają kontrolę nad finansami oraz prowadzenie działalności biznesowej:

 • uruchomiliśmy dostęp do kolejnych usług w bankowości elektronicznej dla firm: e-Księgowość, e-Prawnik oraz e-Windykację,
 • uruchomiliśmy usługę e-Tożsamość, dzięki której klienci banku mogą logować się za pomocą bankowego loginu i hasła do portali administracji publicznej,
 • jako pierwszy bank w Polsce uruchomiliśmy możliwość zapłaty podatku dochodowego na rządowym portalu www.epodatki.gov.pl za pomocą systemu Paybynet,
 • uruchomiliśmy w serwisie internetowym iPKO usługę zakupu kart podarunkowych z kodami doładowującymi do wybranych platform (np. Google Play, Office 365, Netflix),
 • wprowadziliśmy w serwisie internetowym iPKO usługę doradztwa inwestycyjnego Inwestomat,
 • wprowadziliśmy możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej w aplikacji mobilnej IKO,
 • udostępniliśmy w kantorze internetowym dwie funkcje – możliwość zlecenia wymiany waluty, gdy jej kurs osiągnie wymaganą wartość oraz ustawiania zlecenia stałego,
 • dostosowaliśmy się do zaleceń dyrektywy PSD2 – wprowadziliśmy zmiany dla klientów w serwisie iPKO i Inteligo, aplikacji mobilnej IKO oraz obsłudze kart płatniczych, m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowego uwierzytelnienia niektórych operacji, maskowanie haseł jednorazowych czy skrócenie sesji w serwisie.

Podstawowe dane finansowe Grupy PKO Banku Polskiego

Działania prowadzone przez Grupę w 2019 roku pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych oraz umocnienie wiodącej pozycji wśród największych instytucji finansowych w Polsce.

Zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w 2019 roku wyniósł 4 031 mln zł, co oznacza wzrost o 7,8% r/r. Zysk netto determinowany był przez:

 • poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 14 670 mln zł (+10,0% r/r), głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 10,0% r/r, zrealizowanego dzięki wzrostowi wolumenów,
 • wzrost kosztów działania o 4,3% r/r, głównie kosztów świadczeń pracowniczych i amortyzacji,
 • pogorszenie wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 261 mln zł, w efekcie:
  • ujęcia w 2019 roku kosztu ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości -451 mln zł,
  • polepszenia pozostałego wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości o 190 mln zł, przy spadku kosztu ryzyka kredytowego do poziomu 0,47%.

W efekcie podejmowanych działań w 2019 roku nastąpił wyraźny wzrost skali działania:

 • suma aktywów osiągnęła poziom ponad 348 mld zł (+24 mld zł r/r),
 • finansowanie udzielone klientom zwiększyło się do ponad 245 mld zł (+15 mld zł r/r),
 • depozyty klientów wzrosły do 256 mld zł (+17 mld zł r/r).

W trakcie 2019 roku Grupa Kapitałowa Banku:

 • zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,9% i 18,4%,
 • zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 20,1%.

2018 2019 Zmiana (r/r)
Zysk netto (w mln PLN) 3 741 4 031 7,8%
Wynik z tytułu odsetek 9 345 10 279 10,0%
Wynik z tytułu prowizji i opłat 3 013 3 047 1,1%
Wynik na działalności biznesowej 13 339 14 670 10,0%
Koszty działania -5 897 -6 148 4,3%
Podatek od niektórych instytucji finansowych -950 -1 022 7,6%
Wynik z tytułu odpisów i utraty wartości -1 451 -1 712 18,0%
Suma aktywów 324 255 348 044 7,3%
Kapitały własne ogółem 39 101 41 578 6,3%
ROA netto 1,2% 1,2% 0,0%
ROE netto 10,0% 10,0% 0,0%
ROTE netto 11,0% 10,9% -0,1%
C/I (wskaźnik kosztów do dochodów) 44,2% 41,9% -2,3%
Marża odsetkowa 3,41% 3,41% 0,0%
Udział ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości 4,9% 4,1% -0,8%
Koszt ryzyka kredytowego 0,59% 0,47% -0,12%
Łączny współczynnik kapitałowy 18,88% 18,42% -0,46%
Współczynnik kapitału Tier 1 (CET 1) 17,54% 17,16% -0,38%

 

Wyniki wyszukiwania: