Pozycja rynkowa

W 2019 roku utrzymaliśmy wysokie udziały w rynku kredytowym, zarówno pod względem wolumenu, jak i sprzedaży wybranych produktów. Umocniliśmy naszą pozycję w rynku oszczędności osób prywatnych i podmiotów instytucjonalnych, jak również utrzymaliśmy pozycję lidera w rynku funduszy inwestycyjnych dla osób fizycznych.

Raport roczny
2019
17,9%
Rynku kredytów
18,4%
Rynku oszczędności
25,7%
Rynku sprzedaży kredytów hipotecznych
20,1%
Rynku funduszy osób fizycznych (TFI)

Przewagi konkurencyjne

Grupa PKO Banku Polskiego wyróżnia się na polskim rynku finansowym przewagami konkurencyjnymi, które pozwalają jej realizować misję i skutecznie osiągać cele określone w strategii na lata 2016-2020 „Wspieramy rozwój Polski i Polaków”. Do kluczowych przewag wobec największych konkurentów należą:

Na koniec 2019 roku PKO Bank Polski był najcenniejszą spółką notowaną na GPW – bank został wyceniony na 43,1 mld zł. Swoją skalą działania i osiąganymi wynikami dystansuje krajowych konkurentów.

Bank, będąc liderem technologicznym polskiego sektora bankowego, wykorzystuje potencjał na rzecz budowy i wdrażania rozwiązań zwiększających poziom rozwoju sektora finansowego, gospodarki i jakości życia Polaków. W 2019 roku po raz piąty został laureatem nagrody „Bank of the Year in Poland”.

PKO Bank Polski, jako jedyny spośród 37 polskich firm, został zaliczony do grupy dużych spółek indeksu rynków rozwiniętych globalnej agencji indeksowej FTSE Russell w 2018 roku.

Największa na polskim rynku bankowym wielokanałowa sieć dystrybucji tworzy warunki dla zwiększania przychodów Grupy oraz pozwala dywersyfikować ich źródła.

Zasięg sieci dystrybucji umożliwia dostarczanie produktów i usług bankowych w najwygodniejszy dla klientów sposób. Dotyczy to również osób z miejscowości, w których główni konkurenci banku nie posiadają swoich placówek.

Największa wśród banków baza klientów PKO Banku Polskiego tworzy warunki do wyznaczania standardów w zakresie obsługi klientów, oferowanych produktów i usług, jak również innowacji technologicznych. Potencjał do wyznaczania standardów rynkowych, w powiązaniu z dużą siłą w zakresie finansowania przedsięwzięć, daje Grupie możliwość utrzymywania przewagi nad konkurentami.

Bank kontynuuje drogę cyfrowej transformacji. Wykorzystuje innowacje i nowoczesne technologie, zwinnie przekształcając się w PKO Bank Przyszłości.

IKO, aplikacja mobilna banku, jest najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku, uznaną za najlepszą na świecie według rankingu Retail Banker International, który obejmuje 100 aplikacji banków z całego świata.

Bank jest zaangażowany w rozwój e-administracji, wspierając cyfryzację życia społecznego Polaków. Spółka Operator Chmury Krajowej, której bank jest inicjatorem i udziałowcem, dostarcza innowacyjne rozwiązania technologiczne.

PKO Bank Polski na bazie współpracy ze start-upami systematycznie wdraża innowacje. Jest również pionierem wykorzystania technologii blockchain w polskiej bankowości.

Bank dysponuje pełną gamą nowoczesnych rozwiązań finansowych dla firm i przedsiębiorstw oraz korporacji: od produktów rozliczeniowych i transakcyjnych, kredytowych i depozytowych, poprzez specjalistyczne usługi maklerskie oraz leasing i faktoring. Podążamy za potrzebami polskich przedsiębiorców otwartych na nowe kierunki rozwoju oraz wspieramy ich w ekspansji zagranicznej.

Klienci firmowi, oprócz standardowych usług bankowych, za pośrednictwem iPKO mogą m.in. samodzielnie prowadzić księgowość, czy założyć sklep internetowy.

PKO Bank Polski zapewnia niepowtarzalne możliwości rozwoju zawodowego. Zespół pracowników tworzą specjaliści wyznaczający wysokie standardy w polskiej bankowości. Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci, wymaga od nas profesjonalizmu oraz dużego zaangażowania.

Szeroka oferta oraz duża skala działania naszego banku pozwala pracownikom sprawdzić się w wielu interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Naszym pracownikom oferujemy warunki do stałego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń. Wiemy, że pracodawcy, którzy umieją stworzyć dobrą atmosferę w pracy i umożliwiają rozwój zawodowy, wygrywają podwójnie – mają dobre wyniki finansowe oraz zmotywowaną i stabilną kadrę. Wierzymy, że siłą i kapitałem naszego banku są właśnie jego pracownicy.

Bank zapewnia nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie i unikalny system premiowy, ale również motywuje pracowników poprzez rozbudowany system świadczeń pozapłacowych:

  • prywatną opiekę medyczną,
  • ubezpieczenie grupowe,
  • zniżki pracownicze,
  • produkty bankowe na atrakcyjnych warunkach,
  • możliwość korzystania z platformy MyBenefit,
  • Pracowniczy Program Emerytalny.

PKO Bank Polski posiada bezpieczną i stabilną strukturę finansowania opartą na depozytach klientów, w większości detalicznych, a PKO Bank Hipoteczny jest liderem wśród polskich emitentów listów zastawnych. Kompetencje banku w zakresie emisji na rynku długu, umożliwiają dostęp do finansowania na polskim i międzynarodowym rynku, co zapewnia dywersyfikację źródeł finansowania działalności.

Wysoka ocena wiarygodności finansowej banku została zweryfikowana w wynikach europejskich stress testów, które potwierdziły, że PKO Bank Polski jest jednym z najbezpieczniejszych banków w Europie.

Szczegółowe udziały rynkowe

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 Zmiana 2019/2018
Kredyty: 17,9% 17,8% 17,7% 17,6% 17,9% 0,3 p.p.
osób prywatnych, w tym: 22,9% 22,8% 23,0% 22,9% 22,8% -0,1 p.p.
mieszkaniowe 25,5% 25,7% 26,1% 26,1% 25,8% -0,3 p.p.
złotowe 28,7% 28,6% 28,6% 28,3% 27,6% -0,7 p.p.
walutowe 21,5% 21,4% 21,2% 21,0% 20,9% -0,1 p.p.
konsumpcyjne i pozostałe 16,1% 15,8% 15,9% 15,8% 16,3% 0,5 p.p.
w rachunku bieżącym 33,9% 32,6% 32,0% 32,1% 32,4% 0,3 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 13,0% 12,9% 12,8% 12,7% 13,1% 0,4 p.p.
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia) 28,8% 29,2% 29,3% 32,4% 30,7% -1,7 p.p.
Kredyty hipoteczne (sprzedaż) 24,9% 31,9% 29,6% 28,9% 25,7% -3,2 p.p.
Oszczędności ogółem* 16,5% 16,1% 17,3% 18,4% 18,4% 0,0 p.p.
oszczędności osób fizycznych** 20,8% 20,8% 21,2% 22,1% 22,7% 0,6 p.p.
Depozyty: 17,9% 17,3% 17,9% 18,1% 17,9% -0,2 p.p.
osób prywatnych 20,7% 20,7% 20,4% 20,2% 20,8% 0,6 p.p.
podmiotów instytucjonalnych 14,0% 12,4% 14,5% 15,2% 13,8% -1,4 p.p.
Aktywa TFI – fundusze osób fizycznych 14,7% 14,6% 17,5% 22,1% 20,1% -2,0 p.p.
Dzialalność maklerska – obroty na rynku wtórnym*** 9,1% 9,4% 14,7% 7,7% 7,5% -0,2 p.p.

 

*Oszczędności ogółem obejmują depozyty ogółem, aktywa TFI oraz obligacje detaliczne oszczędnościowe.
**Oszczędności osób fizycznych obejmują depozyty osób fizycznych, fundusze osób fizycznych oraz skarbowe obligacje szczędnościowe.
***Z uwzględnieniem w 2017 roku efektu pośrednictwa w sprzedaży akcji Pekao SA. Po eliminacji tego efektu udział działalności maklerskiej w obrotach na rynku wtórnym.

Wyniki wyszukiwania: