Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju PKO Banku Polskiego wyznacza strategia na lata 2020-2022 „PKO Bank Przyszłości. Wspieramy rozwój Polski i Polaków”, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą 17 listopada 2019 roku.

Raport roczny
2019

Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2020–2022

Strategia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie, w którym funkcjonuje bank, a także nowe wyzwania, które pojawiły się w ostatnich latach.

 

Rozwój banku jest związany z nieuniknioną koniecznością wykorzystania chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji, czy technologii blockchain, a także rosnącym znaczeniem cyberbezpieczeństwa. Równocześnie rosnące oczekiwania klientów, które dotyczą usług oferowanych przez instytucje finansowe, wpływają na coraz głębszą personalizację produktów i usług opartych na danych dostępnych w czasie rzeczywistym.

W najbliższych latach będziemy kontynuować drogę cyfrowej transformacji. W jeszcze większym niż dotąd stopniu, wykorzystamy innowacje i nowoczesne technologie, przekształcając się w PKO Bank Przyszłości. Będziemy także pogłębiać relacje z klientami przez dalszy, intensywny rozwój kanałów zdalnych i personalizację oferty opartą na zaawansowanej analityce danych.

 

W nowej odsłonie, obecna strategia koncentruje się na czterech filarach, które zamierzamy rozwijać i wzmacniać przez kolejne trzy lata. PKO Bank Przyszłości będzie: 

zmiana_01-01 zmiana_01-01

Cyfrowy model bankowania zakłada rosnące wykorzystanie kanałów zdalnych oraz dalszą digitalizację procesów sprzedażowych i posprzedażowych. Będziemy pogłębiać relacje z klientem dzięki zasilanej danymi spersonalizowanej ofercie. Dotyczy to także rozwoju segmentu firm i przedsiębiorstw. Nasi klienci mogą już dzisiaj zrealizować większość potrzeb korzystając z procesów cyfrowych:

181 mln
Transakcji mobilnych w 2019 r.
6x/sek
Średnia liczba transakcji w IKO
7,4 mln
Interakcji co 24h w kanałach zdalnych
49%
Użytkowników IKO korzystających z BLIKA
>90%
Procesów sprzedażowych dostępnych w kanałach zdalnych
>65%
Procesów obsługowych dostępnych w kanałach zdalnych

Będziemy wykorzystywać możliwości, jakie daje API, angażując tak jak dotychczas siłę całej Grupy Kapitałowej. Będziemy oferować klientom także usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość, w tym usługi chmury obliczeniowej.

Spółka Operator Chmury Krajowej (OChK), której bank jest inicjatorem i udziałowcem, będzie kanałem sprzedaży pionierskich usług dla firm. OChK ma wspierać procesy transformacji i dostarczać innowacyjne rozwiązania technologiczne niezbędne do przyspieszenia rozwoju biznesu polskich przedsiębiorstw, niezależnie od skali ich działania. Będzie też konsekwentnie realizował strategię ekspansji międzynarodowej poprzez rozwój sieci oddziałów zagranicznych oraz narzędzi wspierających działalność polskich przedsiębiorstw poza granicami kraju.

Będziemy kontynuować digitalizację procesów, wykorzystując m.in. robotyzację, sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę danych. Dzięki wykorzystaniu usług chmurowych, infrastruktura IT będzie łatwo skalowalna i łatwo dostosowywana do rosnącego zapotrzebowania na moc obliczeniową. By zwiększyć cyberbezpieczeństwo, będziemy intensywnie wykorzystywać nowe technologie w zakresie wykrywania i reagowania na zagrożenia.

Będziemy rozwijać przyjazne i nowoczesne środowisko pracy, wykorzystując zwinne metodyki i budując autonomiczne zespoły, stawiając na rosnąca współpracę wewnątrz organizacji. Będziemy także rozwijać kompetencje technologiczne i przywódcze zapewniając pracownikom, zwłaszcza z działów IT, pracę w środowisku najnowszych technologii.

 

Nowe kompetencje i technologie 

 • Pozyskiwanie i rozwój kompetencji technologicznych (np. ux designer, data scientist)
 • Praca wykorzystująca najnowsze technologie (AI, chmura)
 • Możliwość realizacji różnorodnych projektów, promowanie wewnątrz banku

Przyjazne i inspirujące środowisko pracy 

 • Praca w nowoczesnych, zwinnych metodykach
 • Budowa autonomicznych i odpowiedzialnych zespołów
 • Przestrzenie sprzyjające współpracy i kreatywnej pracy
 • Wspieranie mobilności pracowników

Strategia uwzględnia czynniki niefinansowe (ESG) dotyczące środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. PKO Bank Przyszłości:

 • jest świadomy wyzwań wynikających ze zmian klimatycznych,
 • stopniowo eliminuje działania, które szkodzą środowisku naturalnemu,
 • wspiera edukację ekologiczną,
 • kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej,
 • uwzględnia wpływ swoich działań na społeczeństwo, klientów, dostawców, pracowników i akcjonariuszy,
 • udoskonala ład korporacyjny,
 • zapewnia przejrzystość zasad kierowania bankiem.

Wyniki wyszukiwania: