PKO Bank Przyszłości

Zmieniamy się, dostrzegając wpływ innowacji na obszar usług finansowych. Przypieczętowaliśmy naszą transformację zmianą statutu, poszerzając zakres działalności banku o świadczenie usług technologicznych. Tego oczekują nasi klienci i inwestorzy.

Raport roczny
2019
strzak3-01en-01 strzak3-01en-01

Realizowany w PKO Banku Polskim program transformacji cyfrowej jest kontynuacją wielu projektów oraz kolejnym etapem budowy nowoczesnej multikanałowej organizacji. Obejmuje zarówno procesy wewnętrzne, jak i usługi dla klientów. Transformację wspierają innowacyjne rozwiązania budowane we współpracy ze środowiskiem technologicznych start-upów, silny rozwój kanałów mobilnych, zaawanasowana analityka danych, a także zmiana kultury organizacyjnej i metod pracy.

Sukcesywnie zmieniamy się w firmę technologiczną. Stajemy się organizacją jeszcze bardziej otwartą i dynamiczną – innowacyjnym liderem rynku z doskonałym środowiskiem pracy. Budujemy cyfrowe doświadczenia klientów, rozwijając kluczowe obszary:

Dowiedz się więcej

 

Platformy technologiczne
Nowe metody pracy

 

 

 Dane i analityka
Gotowość technologiczna na przyszłość

 

Kolejnym krokiem w naszym dynamicznym rozwoju jest przeniesienie PKO Banku Polskiego do chmury. Bank jest pomysłodawcą i założycielem spółki Operator Chmury Krajowej, która w ciągu roku od rozpoczęcia działalności operacyjnej zawarła partnerstwo strategiczne z Google i Microsoft. Chcemy, aby najpóźniej za trzy lata, kluczowe biznesowe systemy IT banku działały w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową.

Chmura hybrydowa to rozwiązanie, które zakłada jednoczesne korzystanie z zasobów chmury publicznej oraz zabezpieczanie zasobów przy użyciu środowiska prywatnego. Dzięki takiemu połączeniu z jednej strony zachowana zostaje elastyczność, jaką dają rozwiązania chmurowe, z drugiej najwyższy poziom bezpieczeństwa. Road to Cloud PKO Banku Polskiego zakłada wykorzystanie takiej metody m.in. w bankowej aplikacji mobilnej IKO, co pozwoli w pełni dynamicznie i bezpiecznie rozwijać usługi dodane dla naszych klientów.

Dzięki solidnym fundamentom i kompetencjom technologicznym już dzisiaj jesteśmy otwartym ekosystemem. Będziemy dalej rozwijać usługi wokół konkretnych momentów życiowych klientów. Będziemy wykorzystywać możliwości jakie daje API, angażując tak jak dotychczas siłę całej Grupy Kapitałowej. Będziemy oferować klientom także usługi wykraczające poza tradycyjną bankowość.

W ramach Let’s Fintech nawiązujemy współpracę biznesową ze start-upami i wdrażamy nowe technologie, udostępniamy swoje API i rozwijamy obszar otwartej bankowości oraz inwestujemy w najbardziej obiecujące spółki technologiczne. W ciągu pierwszego roku działalności do programu zgłosiło się ponad 300 start-upów.

Ewolucja technologiczna wymagała zbudowania przez nas zaawansowanych zdolności analitycznych. Największa wśród banków baza klientów PKO Banku Polskiego tworzy warunki do wyznaczania standardów w zakresie obsługi klientów, oferowanych produktów i usług, jak również innowacji technologicznych. Dzięki solidnej bazie aktywnych i transakcyjnych klientów, możemy wykorzystywać zaawansowaną analitykę dużych zbiorów danych i w oparciu o nią projektować usługi. Możemy też włączać dodatkowe parametry do oceny ryzyka kredytowego. Potencjał do wyznaczania standardów rynkowych, w powiązaniu z dużą siłą w zakresie finansowania przedsięwzięć, daje nam możliwość utrzymywania przewagi nad konkurentami.

Już od 2010 roku PKO Bank Polski nabiera rozpędu realizując cyfrowa transformację i równolegle rozwijając swoje platformy technologiczne. Każdego dnia klienci banku wykonują 4 mln logowań do bankowości elektronicznej i 6 mln transakcji. Zespół 1 500 inżynierów zatrudnionych w banku jest wspierany przez największych dostawców IT i ma do dyspozycji najnowocześniejszy ośrodek przetwarzania danych w Polsce. Dzięki temu bank jest w stanie, codziennie, wykonywać 45 wdrożeń informatycznych.

W czasach bankowości internetowej podążaliśmy za potrzebami naszych klientów, oferując im najlepsze narzędzia niezależnie od segmentu (iPKO, iPKO biznes, Junior i SKO). Dziś oferujemy im najlepszą aplikację mobilną na świecie i wykraczający poza wachlarz usług bankowych – ekosystem usług dodanych. Stworzyliśmy fundament ogólnopolskiego systemu płatności BLIK z 10,6 mln użytkownikami i potencjałem do rozwoju międzynarodowego.

Działająca w strukturach banku specjalistyczna komórka CERT realizuje strategię w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego świadczonych usług. CERT PKO Banku Polskiego należy do grupy roboczej europejskich zespołów reagujących i działającej przy niej organizacji Trusted Introducer. Dołączenie do międzynarodowych organizacji pozwala zespołowi CERT banku na bardziej skuteczne i szybsze reagowanie na zagrożenia cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę operacyjną oraz wymianę doświadczeń i wiedzy z podobnymi jednostkami na całym świecie. Członkostwo jest potwierdzeniem wysokiego poziomu realizowanych usług oraz uznaniem dla profesjonalizmu i umiejętności w zakresie zapewniania bezpieczeństwa informatycznego banku.

W ramach współpracy w zakresie wymiany informacji o zagrożeniach, w 2019 roku bank korzystał z informacji o złośliwym oprogramowaniu, incydentach czy atakach phishingowych, w szczególności z danych o trendach i nowych zagrożeniach z CIRCL – The Computer Incident Response Center Luxembourg oraz NICP – instytucji biorących udział w NATO Industry Cyber Partnership, którego członkiem jest PKO Bank Polski, jako jedyny bank z Polski.

W miarę rozwoju IKO, dodawaliśmy funkcje, które budują zaangażowanie klientów:

IKO jest obecnie najpopularniejszą i najbardziej transakcyjną aplikacją na polskim rynku 

Aplikacja mobilna IKO stała się mobilną codziennością dla klientów PKO Banku Polskiego. W ciągu 7 lat do aplikacji zostały wdrożone innowacyjne rozwiązania, m.in. możliwość skanowania faktur, zakup biletu komunikacyjnego, kantor IKO, czy ubezpieczenie samochodu. W tym czasie nasi klienci wykonali 350 mln transakcji na łączną kwotę ponad 12 mld zł. Według danych sklepu Google Play, IKO przekroczyła barierę 5 mln pobrań jako pierwsza spośród aplikacji banków działających w Polsce.

Najlepsza aplikacja na świecie według rankingu Retail Banker International 2019

Najlepszą bankową aplikację mobilną na świecie stworzyliśmy dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym do poprawy doświadczenia klienta 

Najważniejsza jest dla nas wysoka ocena klientów. Osiągamy ją dzięki analizie zachowań z wykorzystaniem zaawansowanej analityki dużych zbiorów danych i projektowaniu w oparciu o nią usług.

BEHEX to autorskie rozwiązanie PKO Banku Polskiego nagrodzone SAP Innovation Award 2017

Naszą ambicją jest udostępnienie klientom wszystkich usług, których potrzebują w jednej aplikacji – IKO 5.0

Self-service
Dalsza digitalizacja procesów sprzedażowych i posprzedażowych oraz zwiększanie ich dostępności w IKO
Widok 360
Wykorzystanie szans PSD2: zarządzenie finansami z jednego miejsca, funkcjonalności ułatwiające zarządzanie budżetem
Ekosystem
Rozwój ekosystemu o pozafinansowe potrzeby klienta: bilety i parkingi, platforma ubezpieczeń

Porozmawiaj z IKO

Przyszłością bankowości mobilnej jest poprawa efektywności obsługi klientów przy wykorzystaniu technologii głosowych i sztucznej inteligencji (AI).

Pierwszy etap wdrożeń w trakcie testów:

  • Podstawowa nawigacja po aplikacji, funkcje użytkowe i saldo
  • Płatności (przelew do odbiorcy zdefiniowanego, na numer konta i telefon)
  • Obsługa BLIK
  • Doładowanie telefonu
  • Small talk
  • Odpowiedzi na najczęstsze pytania

Docelowo:

  • Pełna funkcjonalność IKO dostępna za pomocą komend głosowych
  • Funkcje doradcze i wsparcie w zarządzaniu finansami
  • Integracja m.in. z asystentem Google

Wyniki wyszukiwania: